Maaküte energia puurkaevud on muutumas Eestis üha populaarsemaks maa-vesi soojuspump süsteemi lahenduse energiaallikaks kuna on loodussäästlik, ökonoomne ja suure kasuteguriga. Energiakaevust saadav soojus meetri kohta on vähemalt kaks korda suurem võrreldes horisontaalse paigaldusega kollektori puhul.

Energiakaevuks nimetatakse vertikaalseid või kaldu puurauke, kuhu on paigaldatud plastikust u-kollektor ning mille sees voolab külmakandevedelik. Eelisteks on sõltumatus ilmastikust, saab rajada väikestele kruntidele ning suur kasutegur.

Energiakaevu kollektorites voolav külmakandevedelik pumbatakse soojuspumba soojusvahetisse kus toimub soojusenergia ülekanne teisele kinnises süsteemis ringlevale vedelikule- külmaagensile. Peale soojusenergia ülekannet pumbatakse külmakandevedelik energiakaevu ja protsess kordub. Maaküte süsteemi investeeringu tasuvusaeg on enamjaolt 4-7 aastat.

Küsi pakkumine Energiakaevudele!