HOIATUS!

Puurkaevu rajamiseks on eelnevalt vajalik täita seadusest tulenevad kohustused ehitusloa saamiseks. See on tähtis, et hoida ära “nö mustalt ” tehtud puurkaevude rajamine. Hinnavahe ametlikult ning mustalt tehtud kaevude vahel jääb üldiselt mõnesaja euro ringi, kuid ühel juhul ei saa Te mitte mingisugust garantiid! Lisaks on Iga mitteametlik puurkaev potensiaalne reostusoht meie põhjaveele, sest puudub igasugune ülevaade millistest veekihtidest on läbi mindud!

 

Selleks, et puurkaev seaduspäraselt rajada tuleb käituda järgnevalt:

  1. Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada “PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS”  Taotlusele lisada tingmärkidega varustatud asendiplaan/aerofoto (mõõdus 1:500 kuni 1:1000) kuhu peale  märkida puurkaevu asukoht ja kõik võimalikud reostusallikad. Puurkaevu asukoht peab jääma  võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud, käimlad, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jms.) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja krundi piires võimalikult kaugel (vähemalt 10 m).
    Märkus:  Aerofoto  leiate maa-ameti infoserverist või pöörduge meie poole.
  2. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, võib alustada puurkaevu projekteerimisega.
  3. Koostatud puurkaevu projekt tuleb üles laadida ehitusregistrisse, täita ehitusluba ning tasuda riigilõiv.
  4. Kohaliku omavalitsuse töö on puurkaevu projekti edastada Keskonnaametisse kooskõlastamisele.
  5. Peale Keskkonnaameti kooskõlastamist väljastab kohalik omavalitsus puurkaevu projektile ehitusloa, peale mida võib puurimistöödega alustada.

Tellides puurkaevu meilt, ajame paberid Teie eest ise korda!

Puurkaevude projekteerimise ja rajamise õigus on vaid hüdrogeoloogiliste tööde tegevusloaga isikul. Puurvesi OÜ tegevusloa nr KHY000021

   

[maxbutton id=”1″ url=”http://puurvesi.ee/hinnaparing/” text=”Küsi pakkumist” ]

 

Puurvesi OÜ

Meie kontaktid on:

Jaagupi Küla, Häädemeeste Vald, Pärnu Maakond

Kontor: Papiniidu 13, Pärnu

+ 372 5569 4310

Info@puurvesi.ee

Reg. nr. 11463223

Pilte meie tegemistest

adapteri paigaldaus mc450 1491481301147 20170323_130418 IWS 10m3 mahuti GWS80+BA10- Taima

TAOTLE TOETUS!

Taotle toetust hajaasustuse programmist, mille abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Täpsem info kohalikust omavalitsusest või loe siit.