PUURKAEVUD|MAASOOJUSPUURAUGUD|PROJEKTEERIMINE|
VEETÕSTE- JA PUHASTUSSEADMED|KANALISATSIOON

Kuidas taotleda luba puurkaevu projekteerimiseks ja puurimiseks?

  1. Esitage kohalikule omavalitsusele “PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS”  Taotlusele tuleb lisada tingmärkidega varustatud asendiplaan/aerofoto (mõõdus 1:500 kuni 1:1000) kuhu peale  märkida puurkaevu asukoht ja kõik võimalikud reostusallikad. Puurkaevu asukoht peab jääma  võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud, käimlad, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jms.) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja krundi piires võimalikult kaugel (vähemalt 10 m).
    Märkus:  Aerofoto  leiate maa-ameti infoserverist või pöörduge meie poole.
  2. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, saatke kooskõlastus ja asendiplaan meile ning me koostame puurkaevu projekti.
  3. Koostatud puurkaevu projekt tuleb saata koos ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlusega kohalikule omavalitsusele.
  4. Kohaliku omavalitsuse töö on puurkaevu projekti edastada Keskonnaametisse kooskõlastamisele
  5. Peale Keskkonnaameti kooskõlastamist väljastab kohalik omavalitsus puurkaevu projektile ehitusloa või kirjaliku nõusoleku, peale mida võib puurimistöödega alustada.

Puurkaevude projekteerimise ja rajamise õigus on vaid hüdrogeoloogiliste tööde litsentsiga isikul.

 

Küsi Pakkumist

 

Jaga meid sotsiaalmeedias...Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone