PUURKAEVUD|MAASOOJUSPUURAUGUD|PROJEKTEERIMINE|
VEETÕSTE- JA PUHASTUSSEADMED|KANALISATSIOON

Puurkaevu rajamine

Olukordades, kus puudub võimalus liituda veevõrguga või on soov endale ise kvaliteetne vesi tagada, tuleb ette võtta puurkaevu rajamine. Midagi keerulist selles ettevõtmises pole, kuid siiski tuleb läbida mõningad bürokraatia sammud. Puurkaevu rajamise protsess nõuab kindlate etappide läbimist mille võib jaotada järgnevateks alapunktideks: planeerimine, projekteerimine, loa taotlemine, teostus, kontroll ja kasutusloa saamine.

Planeerimise käigus tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus puurkaevu asukoha kinnitamiseks lähtudes piirkonna detailplaneeringust. Järgnevalt tuleb luua projekt ja koos sellega välja selgitada sügavus milleni puurida ning samuti uuritakse pinnast, et saada teada puurkaevu rajamise maksumus.

Järgnevalt taotletakse kohalikust omavalitsusest vastavalt puurkaevu suurusele kas kirjalik nõusolek või ehitusluba ja peale selle rahuldamist võib puurkaevu rajamine alata. Tööde käigus puuritakse vajaliku sügavusega puurauk ja vastavalt soovile paigaldatakse pump ning vajalikud trassid. Samuti peetakse puurimistööde käigus puurimispäevikut.

Peale puurkaevu edukat valmimist jõuab järg kontrolliva faasini. Selle käigus peab tööde teostaja korraldama äsja valminud puurkaevust veeproovide võtmise ning need keskkonnaametile edastama. Kui veeproovide tulemused on selgunud kontrollib keskkonnaamet neile edastatud andmed üle. Kui kontroll on läbitud tuleb kohalikule omavalitsusele esitada kasutusloa taotlus, koos keskkonnaametilt saadud proovide tulemustega. Peale loa taotlusele saadud positiivset vastust ongi puurkaevu rajamine lõpule jõudnud ja omanikul on ametlikult õigus seda kasutada ning soovi korral teiste majapidamistega jagada.

Taotluste ning lubade koostamise ja proovide korraldamise teeme meie Teie eest ära. Oluline on, et kõik etapid saaksid korrektselt läbitud, sest mitmekordne proovimine nõuab kallist lisaaega. Alati on mõistlik koos kõik üle kontrollida, veendumaks, et puurkaevu rajamine laabuks optimaalselt.

Kui soovite alustada puurkaevu rajamisega, võite saata meile hinnapäringu järgnevalt lingilt:

 

Küsi Pakkumist

 

Jaga meid sotsiaalmeedias...Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone