Puurvesi OÜ uuendas enda veebilehte, et klientidel oleks mugavam saada ülevaadet puurkaevude, maaküttesüsteemide ja kanalisatsiooni rajamisest.