Puurkaevu ABC

Mida teada puurkaevude puurimisest

Puurkaevu asukoha määramisel kinnistul peamiseks nõudeks Eesti Vabariigi poolt seatud veeseaduse parameetrid.

  • Puurkaev ei tohi asuda hoonetele ( k.a kasvuhoone) ligemal kui 10 meetrit
  • Puurkaevu ja heitvee immutamise koha (imbväljak, biopuhasti ülevool)  vahekaugus peab olema vähemalt 60 meetrit. (10m puurkaevu + 50m imbväljaku kuja)
  • Puurkaev peab asuma kinnistu piirist vähemalt 10 meetri kaugusel ( erandiks naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek)

Erinevalt šahtkaevust, kus sügavuse ja asukoha peamiseks eelduseks on veesoonte olemasolu määratakse Puurkaevu sügavus ümberkaudsete varasemalt rajatud puuraukude registri,  geoloogiliste kaartide ning puurimise ettevõtte teadmiste põhjal.  

Eesti põhjavesi sisaldab erinevates paikades erinevatel sügavustel erinevaid keemilisi ühendeid.

Laialt levinud arvamus, et mida sügavam, seda parem ei pea alati paika.

(näiteks. Ranniku äärsel alal, ei tohiks puurida sügavale, kuna üleval pool olevad veekihid on magedad. Sügavamal võivad olla suurema soolsusega veekihid. Lõuna-Eestis võivad sügavamatest kihtidest tulla keemilised ühendid, mille veest välja filtreerimine vajab väga kalleid ning võimsaid veepuhastus süsteeme.)

Kõige lihtsam ja soodsam on Põhjaveest välja filtreerida Raua ja Mangaani (Fe ja Mn) ühendeid ja veepehmendus seadmega karedust. Nende ühendite välja filtreerimise seadmed ei ole võrreldes pöördosmoosseadmega kallid.

Eesti madalamate veekihtide (kuni 150m) vesi vastab väga harva kõikidele joogiveele esitatud piirnormidele. Sügavamate puurkaevude kui 150 meetrit, ei ole eratarbijale majanduslikult otstarbekas, kuna filtri hind kümnetes kordades soodsam.  

Seega puhta joogivee saamiseks puurkaevust on üldjuhul vajalik veefilter. Pesemiseks filter vajalik ei ole, kuid on soovitatav. Taimede kastmiseks on toorvesi ohutu ning pole mõttekas filtri ressurssi raisata.

Veefiltri sisu pannakse kokku vastavalt veeproovidele. Kuigi poodides varem kokku komplekteeritud veefiltrid näevad sarnased välja ja valikut on palju, ei pruugi nad Teie puurkaevu toorveega kokku sobida ja tööle hakata.

Veetrassi rajamisel tuleb leida seadmetele (hüdrofoori paak, filter) ruumi kuhu saab paigaldada seadmed. Minimaalne ruumi suurus, kuhu seadmed on võimalik paigaldada on 1m2. Ruumi minimaalne kõrgus peaks olema 1.6m. Võimalikud variandid on kelder, sahver, esik, köök. Ruum peaks asuma hoone välisseinaga ühenduses, et oleks võimalik veetoru vundamendi alt läbi tuua. Elektrikaabel paigaldatakse veetoruga samasse kaevikusse ning paigaldatakse paralleelselt veetoruga.

Puurkaevu pump tuleb määratleda võttes arvesse, trassi pikkusi ning kui sügavale puurkaevu tuleb pump uputada. 

  • Võtke meiega ühendust. Võimalusel kasutage hinnapäringu vormi. Täitke päringut tehes ära võimalikult palju lahtreid, kirjeldage võimalikult täpselt olukorda! Tänu rohkele lisainfole saame pakkuda Teile täpse hinna. Kui meil tekib lisaküsimusi, võtame Teiega ühendust.
  • Kui pakkumine sobib ajame tellitud töödega seotud dokumendid volikirja alusel Teie eest korda.
  • Kui oleme saanud kohalikult omavalitsuselt ehitusloa (kuna puurkaevu rajamiseks on vaja kokku kolm kooskõlastust võib kogu protsess võtta aega poolteist kuni 2 kuud, olenevalt omavalitsuse ja keskkonnaameti töömahust), lepime kokku puurkaevu puurimise aja.
  • Kui puurkaev on puuritud võtame vajalikud veeanalüüsid. (Tulemused saabuvad  üldjuhul kahe nädala jooksul.)  
  • Kui analüüsid on saabunud, lepime kokku veetrassi, pumba ja veefiltri paigaldamise aja.
  • Kui tööd on teostatud, esitame teile kaevu ning seadmetega seotud dokumentatsiooni koos arvega. Kõik meie poolt paigaldatavad seadmed ning materjalid omavad CE sertifikaati! Töödele ja materjalidele pakume seaduses ettenähtud garantiid!

Taotle toetust hajaasustuse programmist, mille abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Täpsem info kohalikust omavalitsusest või loe SIIT.

Puurkaevu ABC