KKK

Korduma kippuvad küsimused

Oleme kokku kogunud enim levinumad küsimused ning nende vastused

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Loe lähemalt siin: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Puurkaev on suhteliselt kitsa diameetriga puurauk, mille eesmärk on vee saamine sügavamatest veekihtidest kui salvkaevude puhul. Puurkaevu vee tootlikus on stabiilsem kui šahtkaevul, sest see ei sõltu sademete rohkusest. Puurkaevu eluiga on tavaliselt kümneid aastaid ning võimaldab tagada kvaliteetse vee ka eraldatud piirkondades, kuhu ühisveevärk ei ulatu. 

Puurkaevu sügavus sõltub asukoha geoloogiast. Puurkaevude puhul kasutame nii PVC-st kui metallist manteltorusid. Manteltorud fikseeritakse tsemendilahusega. Omame kaasaegselt tehnoloogiat ning meie spetsialistid on pikaajalise kogemusega ning omavad töö tegemiseks vajavaid litsentse. 

Puurkaevude projekteerimise ja rajamise õigus on vaid hüdrogeoloogiliste tööde tegevusloaga isikul. Puurvesi OÜ tegevusloa nr KHY000021

Üldiselt kuni 20m sügavune puurkaev ei ole märkimisväärselt kulukam kui 5-10m salvkaev. 

Peamine puurkaevu hinna määraja on puurkaevu sügavus, mis sõltub pinnavormide eripärast. Hinda võib veel mõjutada ligipääsetavus ja asukoht ning kulunud materjalide hulk. Iga puurkaev on erinev ning täpse hinna saamiseks palun edastada hinnapäring SIIN.

Piirkondadesse, kuhu ühisveevärk ei ulatu on võimalik puurkaevudele ja kanalisatsioonisüsteemidele saada kohalikust omavalitsusest toetust. Täpsemalt on võimalik lugeda selle kohta siit.

 1. Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada “PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS”  Taotlusele lisada tingmärkidega varustatud asendiplaan/aerofoto (mõõdus 1:500 kuni 1:1000) kuhu peale  märkida puurkaevu asukoht ja kõik võimalikud reostusallikad. Puurkaevu asukoht peab jääma  võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud, käimlad, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jms) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja krundi piires võimalikult kaugele (vähemalt 10 m).
  Märkus:  Aerofoto  leiate maa-ameti infoserverist või pöörduge meie poole.
 2. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, võib alustada puurkaevu projekteerimisega.
 3. Koostatud puurkaevu projekt tuleb üles laadida ehitisregistrisse, täita ehitusluba ning tasuda riigilõiv.
 4. Kohaliku omavalitsuse töö on puurkaevu projekt edastada Keskkonnaametisse kooskõlastamisele.
 5. Peale Keskkonnaameti kooskõlastamist väljastab kohalik omavalitsus puurkaevu projektile ehitusloa, peale mida võib puurimistöödega alustada.

Tellides puurkaevu meilt, ajame paberid Teie eest ise korda!

HOIATUS!

Puurkaevu rajamiseks on eelnevalt vajalik täita seadusest tulenevad kohustused ehitusloa saamiseks. See on tähtis, et hoida ära “nö mustalt ” tehtud puurkaevude rajamine. Hinnavahe ametlikult ning mustalt tehtud kaevude vahel on üldiselt mõnisada eurot, kuid ühel juhul ei saa Te mitte mingisugust garantiid! Lisaks on iga mitteametlik puurkaev potentsiaalne reostusoht meie põhjaveele, sest puudub ülevaade milliseid veekihte on avatud!

Et tagada puurkaevu efektiivne tootlikkus ja vee kvaliteet on vajalik teostada regulaarset hooldust.
Puurkaevu puhastamine on vajalik, et kaev täis ei settiks, sest pikema aja peale ladestub manteltoru seintele ja põhja setteid. Regulaarne puurkaevu hooldamine pikema aja vältel on kõvasti soodsam, kui taastada täis settinud kaevu. Juhul kui on tekkinud vee kvaliteedi halvenemine, siis on vajalik puhastuspumpamine.

Puurvesi OÜ teostab puurimisi üle Eesti.

Kõik puurkaevud, mis ei ole arvel on kinnistu omanikul kohustus need arvele võtta, või likvideerida, et vältida läheduses puurkaevude rajamisel tekkivaid komplikatsioone.

Maasoojuspuuraukude hind sõltub puuritava pinnase geoloogilisest läbilõikest. Soodsam on puurida paekivi. Kallim on puurida liivast ja kruusast pinnast. Olenevalt asukohast võib olla ühe maaküte augu hind suurusjärk 3000 – 5000 eurot.  Täpse hinna saab alati päringu teel!

Meie poolt paigaldatud materjalidel on CE sertifikaadid ning garantii materjalidele ning töödele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele!

Tagamaks kvaliteetse joogivett on kohati vajalik paigaldada lisafiltrid.
Teostame vastavalt veeproovidele filtrite paigaldamist. Omame vastavaid litsentse ning meie paigaldatud seadmed omavad CE sertifikaate.

Septikud on optimaalne moodus reovee käitlemiseks eramajades ja suvilates. Septiku paigaldamisel on vajalik rajada ka imbsüsteem. Enne septiku rajamist konsulteerige kohaliku omavalitsuse spetsialistidega, et kinnistul oleks lubatud septiku paigaldamine. Omame aastatepikkust kogemust septikute paigaldamisel.

Septiku suurus

Septiku suurus tuleneb elanike arvust. Korrektse paigalduse ja õige suuruse puhul on septikul pikk eluiga ning seda on ökonoomne ülal pidada.

 • Kasutatud kvaliteetset PE ehk polüetüleen materjali
 • Kannatavad lööke ja koormust
 • Iseankurduv (ei ole vaja eraldi betoonplaati ankurdamiseks)
 • 2-aastane garantii
 • Vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1
 • Omab CE märgistust.

  Teostame septikute paigaldust üle terve Eesti.

Biopuhasti töötab aktiivmuda protsessi toimel ning süsteem puhastab reovee enne imbväljakusse suunamist. Biopuhasti elektritarbimine on väike ning ei vaja eraldi bakterit, et süsteem toimima hakkaks. Enne biopuhasti rajamist konsulteerige kohaliku omavalitsuse spetsialistidega, et kinnistul oleks lubatud biopuhasti paigaldamine. Omame aastatepikkust kogemust biopuhastite paigaldamisel.

Biopuhasti suurus

Biopuhasti suurus tuleneb elanike arvust. Biopuhasti puhastusvõimekuse optimaalseks tööks on vaja, et biopuhasti on valitud korrektne ning arvestatud on reaalse vee tarbimisega.

 • Kasutatud kvaliteetset PE ehk polütüleen materjali
 • Kannatavad lööke ja koormust
 • Iseankurduv (ei ole vaja eraldi betoonplaati ankurdamiseks)
 • Vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1
 • Omab CE märgistust.

Teostame septikute paigaldust üle terve Eesti.

Mahuti on sobilik väiksema veetarbimisega kinnistutele või aladele, kuhu ei ole võimalik paigalda septikut või biopuhastit. Mahuti paigaldamine on soodsam, kuid vajalik pidev tühjendamine.

Mahuti suurus

Mahuti suurus tuleneb elanike arvust. Korrektse paigalduse ja õige suuruse puhul on mahutil pikk eluiga.

 • Kasutatud vastupidavat PE ehk polütüleen materjali
 • Kannatavad lööke ja koormust
 • 2-aastane garantii

Mahuti puhul on oluline, et mahuti hooldamine oleks võimalikult mugav. 

Tasub arvestada:

 • Milline on kohalikus omavalitsus teenindavate fekaaliautode paagi maht?
 • Kui tihti soovite mahutit tühjendada? Üks elanik tekitab reovett keskmiselt 2,5-4m³ kuus. 

Mahuti suurusele seab piirangud ka kinnistu suurus ning kitsendused. Täpse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Teostame mahutite paigaldust üle terve Eesti.

Üldised puurkaevu küsimused

Puurkaevu puurimine

Siit saate vastused levinumatele puurkaevudega seotud küsimustele.

Puurkaevu asukoha määramisel kinnistul peamiseks nõudeks Eesti Vabariigi poolt seatud veeseaduse parameetrid.

 • Puurkaev ei tohi asuda hoonetele ( k.a kasvuhoone) ligemal kui 10 meetrit
 • Puurkaevu ja heitvee immutamise koha (imbväljak, biopuhasti ülevool)  vahekaugus peab olema vähemalt 60 meetrit. (10m puurkaevu + 50m imbväljaku kuja)
 • Puurkaev peab asuma kinnistu piirist vähemalt 10 meetri kaugusel ( erandiks naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek)

Erinevalt šahtkaevust, kus sügavuse ja asukoha peamiseks eelduseks on veesoonte olemasolu määratakse Puurkaevu sügavus ümberkaudsete varasemalt rajatud puuraukude registri,  geoloogiliste kaartide ning puurimise ettevõtte teadmiste põhjal.  

Eesti põhjavesi sisaldab erinevates paikades erinevatel sügavustel erinevaid keemilisi ühendeid.

Laialt levinud arvamus, et mida sügavam, seda parem ei pea alati paika.

(näiteks. Ranniku äärsel alal, ei tohiks puurida sügavale, kuna üleval pool olevad veekihid on magedad. Sügavamal võivad olla suurema soolsusega veekihid. Lõuna-Eestis võivad sügavamatest kihtidest tulla keemilised ühendid, mille veest välja filtreerimine vajab väga kalleid ning võimsaid veepuhastus süsteeme.)

Kõige lihtsam ja soodsam on Põhjaveest välja filtreerida Raua ja Mangaani (Fe ja Mn) ühendeid ja veepehmendus seadmega karedust. Nende ühendite välja filtreerimise seadmed ei ole võrreldes pöördosmoosseadmega kallid.

Eesti madalamate veekihtide (kuni 150m) vesi vastab väga harva kõikidele joogiveele esitatud piirnormidele. Sügavamate puurkaevude kui 150 meetrit, ei ole eratarbijale majanduslikult otstarbekas, kuna filtri hind kümnetes kordades soodsam.  

Seega puhta joogivee saamiseks puurkaevust on üldjuhul vajalik veefilter. Pesemiseks filter vajalik ei ole, kuid on soovitatav. Taimede kastmiseks on toorvesi ohutu ning pole mõttekas filtri ressurssi raisata.

Veefiltri sisu pannakse kokku vastavalt veeproovidele. Kuigi poodides varem kokku komplekteeritud veefiltrid näevad sarnased välja ja valikut on palju, ei pruugi nad Teie puurkaevu toorveega kokku sobida ja tööle hakata.

Veetrassi rajamisel tuleb leida seadmetele (hüdrofoori paak, filter) ruumi kuhu saab paigaldada seadmed. Minimaalne ruumi suurus, kuhu seadmed on võimalik paigaldada on 1m2. Ruumi minimaalne kõrgus peaks olema 1.6m. Võimalikud variandid on kelder, sahver, esik, köök. Ruum peaks asuma hoone välisseinaga ühenduses, et oleks võimalik ilma suurema tööta veetoru vundamendi alt läbi tuua. Elektrikaabel paigaldatakse veetoruga samasse kaevikusse ning paigaldatakse paralleelselt veetoruga.

Puurkaevu pump tuleb määratleda võttes arvesse, trassi pikkusi ning kui sügavale puurkaevu tuleb pump uputada. 

 • Võtke meiega ühendust kasutades hinnapäringu vormi. Täitke päringut tehes ära võimalikult palju lahtreid, kirjeldage võimalikult täpselt olukorda! Tänu rohkele lisainfole saame pakkuda Teile täpse hinna. Kui meil tekib lisaküsimusi, võtame Teiega ühendust.
 • Kui pakkumine sobib ajame tellitud töödega seotud dokumendid volikirja alusel Teie eest korda.
 • Kui oleme saanud kohalikult omavalitsuselt ehitusloa (kuna puurkaevu rajamiseks on vaja kokku kolm kooskõlastust võib kogu protsess võtta aega poolteist kuni 2 kuud, olenevalt omavalitsuse ja keskkonnaameti töömahust), lepime kokku puurkaevu puurimise aja.
 • Kui puurkaev on puuritud võtame vajalikud veeanalüüsid. (Tulemused saabuvad  üldjuhul kahe nädala jooksul.)  
 • Kui analüüsid on saabunud, lepime kokku veetrassi, pumba ja veefiltri paigaldamise aja.
 • Kui tööd on teostatud, esitame teile kaevu ning seadmetega seotud dokumentatsiooni koos arvega. Kõik meie poolt paigaldatavad seadmed ning materjalid omavad CE sertifikaati! Töödele ja materjalidele pakume seaduses ettenähtud garantiid!

KKK