Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruar 2024. a ning taotluste esitamise suletakse 1. aprill 2024. a

Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Omame pikaldast kogemust antud programmi projektide läbiviimisel.

Hajaasutuse programmi alla kvalifitseeruvad tööd:

  • Puurkaevu rajamine ja dokumentatsioon
  • Veesüsteemide rajamine, veepuhastusseadmed
  • Septikute ja biopuhastite rajamine koos dokumentatsiooniga

Puurvesi OÜ teostab vee- ja kanalisatsiooni rajamisel täislahendusteenust.