Kontaktandmed


  Kinnistu andmed


  Katastri numbrit saate vaadata Maa-ameti kaardilt: https://geoportaal.maaamet.ee/


  Valige probleemid, mis puurkaevul esinevad

  Puurkaevu puuduste kirjeldus


  Puurkaevu sügavus
  Valige vee tarbijate arv


  Failide laadimine
  Hinnapäring puurkaevu hooldusele