KUIDAS VALIDA ÕIGE PUURKAEVU ASUKOHT?

Puurkaevu asukoha määramisel kinnistul peamiseks nõudeks Eesti Vabariigi poolt seatud veeseaduse parameetrid.

  • Puurkaev ei tohi asuda hoonetele ( k.a kasvuhoone) ligemal kui 10 meetrit
  • Puurkaevu ja heitvee immutamise koha (imbväljak, biopuhasti ülevool)  vahekaugus peab olema vähemalt 60 meetrit. (10m puurkaevu + 50m imbväljaku kuja)
  • Puurkaev peab asuma kinnistu piirist vähemalt 10 meetri kaugusel ( erandiks naaber kinnistu omaniku kirjalik nõusolek)

Erinevalt šaht kaevust, kus sügavuse ja asukoha peamiseks eelduseks on veesoonte olemasolu määratakse Puurkaevu sügavus ümberkaudsete varasemalt rajatud puuraukude registri,  geoloogiliste kaartide ning puurimise ettevõtte teadmiste põhjal.  

KUI PIKK TULEB VEETRASS?

Veetrassi rajamiselt tuleb leida seadmetele ( hüdrofoori paak, filter) ruumi kuhu saab paigaldada seadmed. Minimaalne ruumi suurus, kuhu seadmed on võimalik paigaldada on 1m2. Ruumi minimaalne kõrgus peaks olema 1.6m. Võimalikud variandid on kelder, sahver, esik, köök. Ruum peaks asuma hoone välisseinaga ühenduses, et oleks võimalik ilma suurema tööta veetoru vundamendi alt läbi tuua. Elektrikaabel paigaldatakse veetoruga samasse kaevikusse ning paigaldatakse paralleelselt veetoruga.

MILLEKS ON VEEFILTER TÄHTIS?

Eesti põhjavesi sisaldab erinevates paikades erinevatel sügavustel erinevaid keemilisi ühendeid.

Laialt levinud arvamus, et mida sügavam, seda parem ei pea alati paika.
                (näiteks. Ranniku äärsel alal, ei tohiks puurida sügavale, kuna üleval pool olevad veekihid on magedad. Sügavamal võivad olla suurema soolsusega veekihid. Lõuna-Eestis võivad sügavamatest kihtidest tulla keemilised ühendid, mille veest välja filtreerimine vajab väga kalleid ning võimsaid veepuhastus süsteeme.)

Kõige lihtsam ja soodsam on Põhjaveest välja filtreerida Raua ja Mangaani (Fe ja Mn) ühendeid ja veepehmendus seadmega karedust. Nende ühendite välja filtreerimise seadmed ei ole võrreldes pöördosmoos seadmega kallid.

Eesti madalamate veekihtide (kuni 150m) vesi vastab väga harva kõikidele joogiveele esitatud piirnormidele. Sügavamate puurkaevude kui 150 meetrit, ei ole eratarbijale majanduslikult otstarbekas, kuna filtri hind kümnetes kordades soodsam.  

Seega puhta joogivee saamiseks puurkaevust on üldjuhul vajalik veefilter. Pesemiseks filter vajalik ei ole, kuid on soovitatav. Taimede kastmiseks on toorvesi ohutu ning pole mõtekas filtri ressurssi raisata.

Veefiltri sisu pannakse kokku vastavalt veeproovidele. Kuigi poodides varem kokku komplekteeritud veefiltrid näevad sarnased välja ja valikut on palju, ei pruugi nad Teie puurkaevu toorveega kokku sobida ja tööle hakata.

MILLINE PUURKAEVU PUMP?

Puurkaevu pumba valikul tuleb silmas pidada nii valminud puurkaevu tehnilisi parameetreid ( veepeegli kõrgus kaevus ning puurkaevu tootlikus) kui ka kaevuvee vajaliku kogust.  Erakliendile paigaldatavate pumpade hinnaklass varieerub mõnesajast kuni tuhande euroni.  Tööstuslikud puurkaevupumbad algavad tuhandest eurost.

Puurkaevu pumba valikul tuleks lähtuda vee kasutuse intensiivsusest (näiteks. Suvilas aeg-ajalt kasutatav pump ei pea olema tingimata tippklassi kallis pump. Samas suure leibkonnaga talupidamise puurkaevupump võiks olla igaks juhuks varustatud pinge kõikumise vastase kaitsmega.  

Õige puurkaevu pumba aitab valida puurkaevude puurimisega tegeleva ettevõtte vastav spetsialist.

Puurkaevu pumba õigel valikul ja õigesti tehtud paigaldusel on oluline roll puurkaevu töökindluse juures!

TEEME KAEVU! MIS SAAB EDASI ?

  • Võtke meiega ühendust. Võimalusel kasutage hinnapäringu vormi. Täitke päringut tehes ära võimalikult palju lahtreid, kirjeldage võimalikult täpselt olukorda! Tänu rohkele lisainfole saame pakkuda Teile täpse hinna. Kui meil tekib lisaküsimusi, võtame teiega ühendust.
  • Kui pakkumine sobib ajame tellitud töödega seotud dokumendid volikirja alusel Teie eest korda.
  • Kui oleme saanud kohalikult omavalitsuselt ehitusloa (kuna puurkaevu rajamiseks on vaja kokku kolm kooskõlastust võib kogu protsess  aega võtta kuni poolteist kuni 2 kuud olenevalt omavalitsuse ja keskkonnaameti töömahust) lepime kokku puurkaevu puurimise aja.
  • Kui puurkaev on puuritud võtame vajalikud veeanalüüsid. (tulemused saabuvad  üldjuhul kahe nädala jooksul)  
  • Kui analüüsid on saabunud, lepime kokku veetrassi, pumba ja veefiltri paigaldamise aja.
  • Kui tööd on teostatud esitame teile kaevu ning seadmetega seotud dokumentatsiooni koos arvega. Kõik meiepoolt paigaldatavad seadmed ning materjalid omavad CE sertifikaati! Töödele ja materjalidele pakume seaduses ettenähtud garantiid!

TEEME PAKKUMISE?

Teavitame, et kasutame kodulehel küpsiseid. Lehe kasutamise jätkamiseks nõustu küpsistega. Rohkem infot

MEIE KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED Kasutame veebilehel küpsiseid, et tagada külastajatele meeldiv kogemus. Kui te ei muuda seadistust, eeldame, et soovite saada kõiki Puurvesi veebilehe failide küpsiseid. Muidugi võite soovi korral küpsisefaili seadistust alati muuta. Palume siiski arvesse võtta, et kui muudate küpsiste seadistusi, ei saa me tagada veebilehe korrapärast toimimist. Mõned funktsioonid lehel võivad minna kaduma ja te ei pruugi mõningat sisu enam näha.

Sulge