Maaküte on kõige efektiivsem hoone kütmise moodus.

 

MAAKÜTTE AUKUDE ASUKOHT?

Soojuspuuraukude asukoha määramisel on oluline silmas pidada järgnevaid punkte:

  • Maaküte puurakude vahekaugus peab olema miinimum 7 meetrit.
  • Soojuspuuraukude asukoha valikul oleks mõistlik silmas pidada tehnoruumi asukohta soojuspuuraukude suhtes. 
  • Trassid paigaldatakse ca 1m sügavusele ning kerge kaldega maaküte puuraukudest hoone poole.

MIDA TEADA ENNE HOONE KAVANDAMIST? 

Kui on plaani võetud uue hoone ehitus ja küttelahenduseks on valitud maasoojus puuraugu näol, soovitame enne vundamendi ehitust konsulteerida ettevõttega, kes puuraugud rajab. Õigesti paigaldatud ning õigete läbimõõtudega vundamendi läbiviigud teevad töö lihtsamaks, kiiremaks ja soodsamaks. 

MITU MEETRIT ON VAJA PUURIDA?

Maasoojuspuuraukude arv ning sügavus sõltub hoone kütmiseks vajaliku soojuspumba võimsusest. Täpsed andmed hoone kohta, võimaldavad teha täpse pakkumise! Lisaks tuleb arvestada ka kinnistu asukoha ja geoloogilise läbilõikega. Iga kivimitüüp annab erineva koguse energiat!

ENNE PUURIMIST!

Kuna Eestis on palju puurkaevusid, mis ei ole registritesse kantud, võib juhtuda, et projektis ei ole kõik ümberkaudsed avatud kaevud kajastatud. 

Kuna puurimisel kasutatakse õhk-keerd–löök puurimise tüüpi, võib juhtuda, et lähedal asuvad kaevud, mis ei ole nõuetele vastavalt suletud, hakkavad vett välja ajama. Seega, et selliseid olukordi vältida oleks vajalik nö. mustad augud kaardistada. 

KUI PALJU MAKSAB MAAKÜTE? 

Maasoojuspuuraukude hind sõltub puuritava pinnase geoloogilisest läbilõikest. Soodsam on puurida paekivi. Kallim on puurida liivast ja kruusast pinnast. Olenevalt asukohast võib olla ühe maaküte augu hind suurusjärk 3000- 5000 eurot.  Täpse hinna saab alati päringu teel!

Meie poolt paigaldatud materjalidel on CE sertifikaadid ning garantii materjalidele ning töödele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele!

Puuraukude rajamise protsess maakütte tarbeks

Enne puurimise alustamist 

Peale hinna kinnitamist alustame dokumentide koostamisega.

Volikiri on vajalik, et saaksime kogu dokumentatsiooni Teie eest vormistada.

Et alustada puuraugu projekteerimisega on vajalik kohalikult omavalitsuselt puuraugu asukoha kooskõlastus.

Juhul kui maasoojuspuuraugud rajatakse Tallinna linnas, siis tuleb taodelda omavalitsuselt projekteerimistingimused.

Peale kooskõlastust koostab projekteerija puurkaevule projekti.

Peale puurkaevu projekti koostamist edastame dokumentatsiooni kohalikule omavalitsusele Ehitisregistri kaudu ehitusloa saamiseks. Võib minna kuni 40 päeva, olenevalt, kas on vajalik projekti muuta/täiustada.

Ehitusloa kehtivus on 2 aastat. Tööde maht määrab, mis aja jooksul saame tulla puurima ning teavitame sellest klienti.

Puurkaevu puurimise aeg sõltub pinnavormidest ja sügavusest.

Pärast puuraukude rajamist

Peale augu puurimist edastame arve tasumiseks kliendi e-mailile.

Juhul kui omavalitsus nõuab teostusmõõdistust, siis tellime selle objektile.

Sisestame augu andmed registrisse ning Keskkonnaregistri ametnikud teostavad andmete kontrolli.

Peale puuraugu Keskkonnaregistrisse vastu võtmist saame esitada omavalitsusele Ehitisregistri kaudu kasutusteatise. Teavitame klienti kui kasutusteatis on omavalitsuse poolt loetud teavitatuks.