Teostame puurkaevude arvele võtmist ning likvideerimist.

Kõik puurkaevud, mis ei ole arvel on kinnistu omanikul kohustus need arvele võtta, või likvideerida, et vältida läheduses puurkaevude rajamisel tekkivaid komplikatsioone.

Puurkaevude puhastamine

Et tagada puurkaevu efektiivne tootlikkus ja vee kvaliteet on vajalik teostada regulaarset hooldust.
Puurkaevu puhastamine on vajalik, et kaev täis ei settiks, sest pikema aja peale ladestub manteltoru seintele ja põhja setteid. Regulaarne puurkaevu hooldamine pikema aja vältel on kõvasti soodsam, kui taastada täis settinud kaevu. Juhul kui on tekkinud vee kvaliteedi halvenemine, siis on vajalik puhastuspumpamine.