Milleks puurkaev?

Puurkaev on suhteliselt kitsa diameetriga puurauk, mille eesmärk on vee saamine sügavamatest veekihtidest kui salvkaevude puhul. Puurkaevu vee tootlikus on stabiilsem kui šahtkaevul, sest see ei sõltu sademete rohkusest. Puurkaevu eluiga on tavaliselt kümneid aastaid ning võimaldab tagada kvaliteetse vee ka eraldatud piirkondades, kuhu ühisveevärk ei ulatu. 

Puurkaevu sügavus sõltub asukoha geoloogiast. Manteltorud fikseeritakse tsemendilahusega. Omame kaasaegselt tehnoloogiat ning meie spetsialistid on pikaajalise kogemusega ning omavad töö tegemiseks vajavaid litsentse. 

Puurkaevude projekteerimise ja rajamise õigus on vaid hüdrogeoloogiliste tööde tegevusloaga isikul. Puurvesi OÜ tegevusloa nr KHY000021

 

HOIATUS!

Puurkaevu rajamiseks on eelnevalt vajalik täita seadusest tulenevad kohustused ehitusloa saamiseks. See on tähtis, et hoida ära “nö mustalt ” tehtud puurkaevude rajamine. Hinnavahe ametlikult ning mustalt tehtud kaevude vahel on üldiselt mõnisada eurot, kuid ühel juhul ei saa Te mitte mingisugust garantiid! Lisaks on iga mitteametlik puurkaev potentsiaalne reostusoht meie põhjaveele, sest puudub ülevaade milliseid veekihte on avatud!

 

Selleks, et puurkaev seaduspäraselt rajada tuleb käituda järgnevalt:

 1. Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada “PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS”  Taotlusele lisada tingmärkidega varustatud asendiplaan/aerofoto (mõõdus 1:500 kuni 1:1000) kuhu peale  märkida puurkaevu asukoht ja kõik võimalikud reostusallikad. Puurkaevu asukoht peab jääma  võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud, käimlad, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jms) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja krundi piires võimalikult kaugele (vähemalt 10 m).
  Märkus:  Aerofoto  leiate maa-ameti infoserverist või pöörduge meie poole.
 2. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, võib alustada puurkaevu projekteerimisega.
 3. Koostatud puurkaevu projekt tuleb üles laadida ehitisregistrisse, täita ehitusluba ning tasuda riigilõiv.
 4. Kohaliku omavalitsuse töö on puurkaevu projekt edastada Keskkonnaametisse kooskõlastamisele.
 5. Peale Keskkonnaameti kooskõlastamist väljastab kohalik omavalitsus puurkaevu projektile ehitusloa, peale mida võib puurimistöödega alustada.

Tellides puurkaevu meilt, ajame paberid Teie eest ise korda!

 

Levinumad küsimused

Üldiselt kuni 20m sügavune puurkaev ei ole märkimisväärselt kulukam kui 5-10m salvkaev. 

Peamine puurkaevu hinna määraja on puurkaevu sügavus, mis sõltub pinnavormide eripärast. Hinda võib veel mõjutada ligipääsetavus ja asukoht ning kulunud materjalide hulk. Iga puurkaev on erinev ning täpse hinna saamiseks palun edastada hinnapäring SIIN.

Piirkondadesse, kuhu ühisveevärk ei ulatu on võimalik puurkaevudele ja kanalisatsioonisüsteemidele saada kohalikust omavalitsusest toetust. Täpsemalt on võimalik lugeda selle kohta siit.

Puurkaevu rajamiseks on eelnevalt vajalik täita seadusest tulenevad kohustused ehitusloa saamiseks. See on tähtis, et hoida ära “nö mustalt ” tehtud puurkaevude rajamine. Hinnavahe ametlikult ning mustalt tehtud kaevude vahel on üldiselt mõnisada eurot, kuid ühel juhul ei saa Te mitte mingisugust garantiid! Lisaks on iga mitteametlik puurkaev potentsiaalne reostusoht meie põhjaveele, sest puudub ülevaade milliseid veekihte on avatud!

Tellides puurkaevu hajaasustuse programmi raames tasub arvestada pikema tööajaga, tingituna mahukamast dokumentatsioonist.

 

Selleks, et puurkaev seaduspäraselt rajada tuleb käituda järgnevalt:

 1. Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada “PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS”  Taotlusele lisada tingmärkidega varustatud asendiplaan/aerofoto (mõõdus 1:500 kuni 1:1000) kuhu peale  märkida puurkaevu asukoht ja kõik võimalikud reostusallikad. Puurkaevu asukoht peab jääma  võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud, käimlad, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jms) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja krundi piires võimalikult kaugele (vähemalt 10 m).
  Märkus:  Aerofoto  leiate maa-ameti infoserverist või pöörduge meie poole.
 2. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, võib alustada puurkaevu projekteerimisega.
 3. Koostatud puurkaevu projekt tuleb üles laadida ehitisregistrisse, täita ehitusluba ning tasuda riigilõiv.
 4. Kohaliku omavalitsuse töö on puurkaevu projekt edastada Keskkonnaametisse kooskõlastamisele.
 5. Peale Keskkonnaameti kooskõlastamist väljastab kohalik omavalitsus puurkaevu projektile ehitusloa, peale mida võib puurimistöödega alustada.

Tellides puurkaevu meilt, ajame paberid Teie eest ise korda!

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Loe lähemalt siin: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Puurkaevu rajamise protsess

Enne puurimise alustamist

Peale hinna kinnitamist alustame dokumentide koostamisega.

Volikiri tagab selle, et saame Teie eest paberimajanduse ise korda ajada.

Et alustada puurkaevu projekteerimisega on vajalik kohalikult omavalitsuselt puurkaevu asukoha kooskõlastus.

Peale kooskõlastust koostab projekteerija puurkaevule projekti.

Peale puurkaevu projekti koostamist edastame dokumentatsiooni kohalikule omavalitsusele Ehitisregistri kaudu ehitusloa saamiseks. Võib minna kuni 40 päeva, olenevalt, kas on vajalik projekti muuta/täiustada.

Ehitusloa kehtivus on 2 aastat. Tööde maht määrab, mis aja jooksul saame tulla puurima ning teavitame sellest klienti.

Puurkaevu puurimise aeg sõltub pinnavormidest ja sügavusest.

Pärast puurimist

Peale kaevu puurimist edastame arve tasumiseks kliendi e-mailile.

Võtame veeproovid ning edastame keemilis-füüsikaliste ning mikrobioloogiliste tulemuste saamiseks laborisse.

Juhul kui omavalitsus nõuab teostusmõõdistust, siis tellime selle objektile.

Peale veeproovide andmete saabumist sisestame need registrisse ning Keskkonnaregistri ametnikud teostavad andmete kontrolli.

Peale puurkaevu Keskkonnaregistrisse vastu võtmist saame esitada omavalitsusele Ehitisregistri kaudu kasutusteatise. Teavitame klienti kui kasutusteatis on omavalitsuse poolt loetud teavitatuks.

Meede: Hajaasustuse programm

TAOTLE TOETUS!

Taotle toetust hajaasustuse programmist, mille abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Täpsem info kohalikust omavalitsusest või loe SIIT.