Projekteerime ja teostame vee- ja kanalisatsioonilahendusi.

Kanalisatsioon: mahutite, septikute ning biopuhastite paigaldamine ja projekteerimine.

Veetrassid: veetrasside rajamine, puurkaevu pumpade müük ja paigaldus, veelahenduste projekteerimine.

Septikute paigaldamine ja müük

Septikud on optimaalne moodus reovee käitlemiseks eramajades ja suvilates. Septiku paigaldamisel on vajalik rajada ka imbsüsteem. Enne septiku rajamist konsulteerige kohaliku omavalitsuse spetsialistidega, et kinnistul oleks lubatud septiku paigaldamine. Omame aastatepikkust kogemust septikute paigaldamisel.

Septiku suurus

Septiku suurus tuleneb elanike arvust. Korrektse paigalduse ja õige suuruse puhul on septikul pikk eluiga ning seda on ökonoomne ülal pidada.

 • Kasutatud kvaliteetset PE ehk polüetüleen materjali
 • Kannatavad lööke ja koormust
 • Iseankurduv (ei ole vaja eraldi betoonplaati ankurdamiseks)
 • 2-aastane garantii
 • Vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1
 • Omab CE märgistust.

  Teostame septikute paigaldust üle terve Eesti.

Biopuhasti paigaldamine ja müük

Biopuhasti töötab aktiivmuda protsessi toimel ning süsteem puhastab reovee enne imbväljakusse suunamist. Biopuhasti elektritarbimine on väike ning ei vaja eraldi bakterit, et süsteem toimima hakkaks. Enne biopuhasti rajamist konsulteerige kohaliku omavalitsuse spetsialistidega, et kinnistul oleks lubatud biopuhasti paigaldamine. Omame aastatepikkust kogemust biopuhastite paigaldamisel.

Biopuhasti suurus

Biopuhasti suurus tuleneb elanike arvust. Biopuhasti puhastusvõimekuse optimaalseks tööks on vaja, et biopuhasti on valitud korrektne ning arvestatud on reaalse vee tarbimisega.

 • Kasutatud kvaliteetset PE ehk polütüleen materjali
 • Kannatavad lööke ja koormust
 • Iseankurduv (ei ole vaja eraldi betoonplaati ankurdamiseks)
 • Vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1
 • Omab CE märgistust.

Teostame septikute paigaldust üle terve Eesti.Mahuti paigaldamine

Mahuti on sobilik väiksema veetarbimisega kinnistutele või aladele, kuhu ei ole võimalik paigalda septikut või biopuhastit. Mahuti paigaldamine on soodsam, kuid vajalik pidev tühjendamine.

Mahuti suurus

Mahuti suurus tuleneb elanike arvust. Korrektse paigalduse ja õige suuruse puhul on mahutil pikk eluiga.

 • Kasutatud vastupidavat PE ehk polütüleen materjali
 • Kannatavad lööke ja koormust
 • 2-aastane garantii

Mahuti puhul on oluline, et mahuti hooldamine oleks võimalikult mugav. 

Tasub arvestada:

 • Milline on kohalikus omavalitsus teenindavate fekaaliautode paagi maht?
 • Kui tihti soovite mahutit tühjendada? Üks elanik tekitab reovett keskmiselt 2,5-4m³ kuus. 

Mahuti suurusele seab piirangud ka kinnistu suurus ning kitsendused. Täpse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Teostame mahutite paigaldust üle terve Eesti.

Raua- ja veepehmendusfiltrite paigaldus

Tagamaks kvaliteetse joogivett on kohati vajalik paigaldada lisafiltrid.
Teostame vastavalt veeproovidele filtrite paigaldamist. Omame vastavaid litsentse ning meie paigaldatud seadmed omavad CE sertifikaate.

Meede: Hajaasustuse programm

TAOTLE TOETUS!

Taotle toetust hajaasustuse programmist, mille abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Täpsem info kohalikust omavalitsusest või loe SIIT.